Hakkımızda


2006 yılında Istanbul’da bir tasarım ve üretim şirketi olarak kurulan Cipo Tekstil, empati ve güveni temel çalışma prensipleri olarak belirledi. Bu prensipler doğrultusunda müşteri beklentisini esas alarak, talep edilene uygun, kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapmaya başladı. Halen hem tasarım hem de üretim firması olma özelliğini geliştirerek devam ettiren Cipo Tekstil, oldukça geniş ve tecrübeli kadrosuyla kadın, erkek ve çocuk giyiminde Dünya’nın önde gelen markalarına ürün geliştirip üretim yapmaktadır. Beklentileri eksiksiz karşılama hedefimiz, Cipo Tekstil olarak bizi hep daha nitelikli ve daha çeşitli üretime yönlendirdi. Bugün denim, örme giyim ve örme kumaş gibi farklı alanlarda eş zamanlı olarak tasarım ve üretim yapmamız, günümüzün en önemli beklentisi olan ‘’nitelikli ürünü en kısa zamanda alma’’ beklentisini en iyi şekilde karşılama amaçlıdır.

Misyonumuz

Cipo Tekstil olarak her faaliyetimizi doğaya ve insana saygı ilkesi ile gerçekleştiriyoruz. Bu ilkemize bağlı kalarak; Tasarımdan üretime kadar insan emeğine en yüksek değeri vermek, her üründe doğayla uyumlu ve çevre dostu bileşenler kullanmak, müşterilerimiz için sürdürülebilir ürünler tasarlamak ve üretmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve verimli şekilde cevap vermek, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, yenilikçi ve özgün ürünler yaratıp sektörde öncü olmak, insana ve gelişmiş teknolojilere yatırım yaparak yüksek katma değerli ürünler üretmek, şirketimizin temel değerleridir.

Vizyonumuz

Her faaliyetimizde sürdürülebilir olmak. Araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparak her dönem yaratıcı özelliğe sahip olmak. Yeni teknoloji ve süreç uygulamaları ile sektöre yeni ürünler sunmak ve lider konumda olmak. Tekstil ve Moda sektöründe nitelikli çalışanların yetişmesine katkıda bulunmak. Oluşan her bilgi birikimi yeni kuşaklara aktarmak.


Kapasitemiz

AR-GE

Her ürünümüzde gelişime verdiğimiz değer ile firmamızı daha da ileriye taşıyor ve üretim standartlarımızı gün geçtikçe yükseltiyoruz. Bunun için güçlü tüm tasarım ve teknik ekibimizle, kumaş, aksesuar alanındaki yenilikleri takip ediyoruz. Müşterilerimizin rakiplerinden ayrışması ve faklılıklarını artırmaları için çalışıyoruz. AR-GE’ye yapılan her yatırımın sürdürülebilir ve yenilikçi büyümenin ardındaki temel yatırım olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.

Tasarım

Geniş ve deneyimli tasarım departmanımızda, en yeni trendleri takip ediliyor, bununla birlikte yeni trendler yaratma konusunda AR-GE departmanı ile entegre bir şekilde sürekli yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Yetenekli ve çözüm odaklı tasarım ekibimiz, yılda 2 ana sezon ve iki ara sezon olmak üzere, sezonda yaklaşık 150 model, toplamda ise yaklaşık 600 model ile board sunumları hazırlayarak öncü tasarımlarla müşterilerimizin rakiplerinden ayrışması için çalışıyoruz.

Müşteri İlişkileri

Her yeni müşterimiz için deneyimli müşteri temsilcilerinden oluşan bir ekip kuruyor ve müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve diğer departmanların bu ihtiyaçlar çerçevesinden birlikte ve hızlı hareket edebilmesini sağlayarak sürecin son aşamasına kadar sorunsuz biçimde ilerlemesini sağlıyoruz. Müşteri için gerek kendi tasarımı olan bir ürünü gerekse tasarım ekibimiz tarafından geliştirilmiş yeni bir ürünü üreterek, stratejik bir partner gibi hareket ediyoruz. Planlamadan teslimata kadar bütün aşamalarda, müşteri ihtiyaçlarına gerçek ve net çözümler üretiyoruz.

Üretim Çeşitleri

Örme ve Denim alanında faaliyet gösteren firmamızda kadın, erkek ve çocuk alanında her türlü t-shirt, sweat shirt, örme spor kıyafetleri, örme iç giyim üretiyoruz. Bununla birlikte her çeşit denim pantolon, denim ceket, denim elbise ve denim gömlek de üretiyoruz. Yukarıdaki ürün çeşitlerinin yanı sıra müşteriden gelen talepleri karşılamak amaçlı yine kadın, erkek ve çocuk için triko ve gömlek üretimi de yaptırıyoruz. Giyim ürünlerine ek olarak örme kumaş üretimi de yapıyoruz. Güçlü moda tasarım ve kumaş tasarım ekibimizle en yenilikçi kumaş çeşitlerini geliştirip üretiyoruz.

Çalışan Sayısı

İdari ve üretim kadromuz toplam 165 çalışanımız bulunmaktadır.


Ürün Kapasitemiz

Üretim Kapasitemiz (Adet) / Aylık


  Cipo Tekstil: Alt Üreticiler
T-Shirt: 250.000 450.000
Sweat Shirt: 150.000 200.000
Örme Eşofman Alt: 150.000 200.000
Örme Eşofman Üst: 150.000 200.000
Denim: 40.000 50.000
Triko Kazak: - 100.000
Triko Hırka: - 80.000
Galeri


KARİYER

Cipo Tekstil, heyecanımıza ortak olacak profesyoneller arıyor!

Altı farklı ülkede faaliyet gösteren ve her geçen gün büyüyen Cipo Tekstil’in insan kaynakları politikası amacı sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda tüm fertlerinin kapasitelerini en üst düzeyde geliştirebilmek ve çalışanlarının moral ve motivasyonu sağlamaktır.

Cipo Tekstil'e katılarak uluslararası tekstil alanında saygın bir yer edinmiş olacak, günden güne büyüyen firmamızda uzmanlık kazanacak ve dinamik bir iş ortamında teknik bilgi ve becerilerinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız.

Bize CV'nizi gönderin!


Lütfen cv'nizi yükleyiniz

İLETİŞİM FORMU


Formu doldurarak görüş, öneri, şikayet ve taleplerinizi bize iletebilirisiniz.

AYDINLATMA BEYANI Cipo Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Cipo”), kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine önem atfetmekteyiz. Veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak KVKK madde 10’dan doğan bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları dikkatinize sunarız. • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları Zaman zaman özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Cipo tarafından: • İşe alım süreci, • İstihdamın sevk ve idaresi, • Cipo’nun kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi • Bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması, • Cipo ile aranızda bir sözleşmesel ilişkinin kurulması ve bu sözleşmesel ilişki kapsamında Cipo’nun yükümlülüklerinin ifası veya • Cipo’nun meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır. • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; Cipo tarafından diğer çalışanlara, yurtiçindeki iş ortaklarımıza, müşterilerimize, iştiraklerimize, şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, bu verileriniz yurt içinde bulunan serverlara/programlara aktarılabilecektir. • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Cipo’nun akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, ofislerimizde yapılan kamera kayıtları vasıtasıyla ve ofislerimizin girişindeki parmak izi okuma sistemi ile de toplanabilir. • Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması Kişisel verilerinizin, hukuka aykırı şekilde işlenmesini önlemek ve güvenliğini sağlamak adına Cipo bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari tedbirleri almaktadır. • Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi Cipo’ya başvurarak aşağıdakileri talep etme hakkına sahiptir ; 
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak için, Cipo’nun Göztepe Mah. 2384 Sok. Abdullah Bey İş Merkezi Apt. No:16/ 21 Bağcılar/İstanbul adresine yazılı olarak bildirimde bulunabilir yahut info@cipotex.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.